Nhiều đơn vị chậm trễ lên kế hoạch cung ứng trang phục chống dịch dự phòng

Trang phục phòng chống dịch giúp bảo vệ cán bộ y tế khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tô Thế
Trang phục phòng chống dịch giúp bảo vệ cán bộ y tế khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tô Thế
Trang phục phòng chống dịch giúp bảo vệ cán bộ y tế khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tô Thế
Lên top