Nhiều doanh nghiệp bị phạt khi tự ý vào núi 'khoét đất'

Nhiều doanh nghiệp bị phạt khi khai thác đất trái phép ở núi Mò O. Ảnh VT
Nhiều doanh nghiệp bị phạt khi khai thác đất trái phép ở núi Mò O. Ảnh VT
Nhiều doanh nghiệp bị phạt khi khai thác đất trái phép ở núi Mò O. Ảnh VT
Lên top