Nhiều diện tích rừng tái sinh ở Khánh Hòa bị tàn phá

Lên top