Nhiều địa phương yêu cầu người dân trở lại sau nghỉ lễ phải khai báo y tế

Người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ phải tiến hành khai báo y tế. Ảnh: Đức Đông
Người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ phải tiến hành khai báo y tế. Ảnh: Đức Đông
Người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ phải tiến hành khai báo y tế. Ảnh: Đức Đông
Lên top