Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều địa phương vùng lũ đã được cấp điện trở lại