10 năm xây dựng nông thôn mới:

Nhiều địa phương còn bỏ phí tiềm năng, cơ hội

Bộ mặt nông thôn thay đổi trong phong trào xây dựng NTM ở Nam Định. Ảnh: PV
Bộ mặt nông thôn thay đổi trong phong trào xây dựng NTM ở Nam Định. Ảnh: PV
Bộ mặt nông thôn thay đổi trong phong trào xây dựng NTM ở Nam Định. Ảnh: PV
Lên top