Nhiều địa phương chủ động chi trả

Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách, đang mỏi mòn chờ hỗ trợ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách, đang mỏi mòn chờ hỗ trợ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do - một trong những nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách, đang mỏi mòn chờ hỗ trợ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top