Nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang

Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và lập đoàn kiểm tra xác minh tố cáo tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang. Ảnh: P.V
Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và lập đoàn kiểm tra xác minh tố cáo tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang. Ảnh: P.V
Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và lập đoàn kiểm tra xác minh tố cáo tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang. Ảnh: P.V
Lên top