Nhiều cụm dân cư ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế từ 17.9

Nhiều khu phố, cụm dân cư ở TP.Hải Dương, huyện Gia Lộc kết thúc thời gian cách ly y tế. Ảnh Haiduong.gov.vn
Nhiều khu phố, cụm dân cư ở TP.Hải Dương, huyện Gia Lộc kết thúc thời gian cách ly y tế. Ảnh Haiduong.gov.vn
Nhiều khu phố, cụm dân cư ở TP.Hải Dương, huyện Gia Lộc kết thúc thời gian cách ly y tế. Ảnh Haiduong.gov.vn
Lên top