Nhiều công nhân lao động ở cao nguyên “đỏ mắt” tìm việc làm mùa dịch

Công nhân hồi hương ở Gia Lai khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới, vì nhiều nhà máy đã đủ số lượng người cần thiết. Ảnh T.T
Công nhân hồi hương ở Gia Lai khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới, vì nhiều nhà máy đã đủ số lượng người cần thiết. Ảnh T.T
Công nhân hồi hương ở Gia Lai khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới, vì nhiều nhà máy đã đủ số lượng người cần thiết. Ảnh T.T
Lên top