Nhiều công nhân hồi hương bị sang chấn tâm lý, ám ảnh COVID-19

Các nhà máy, xí nghiệp ở Gia Lai hầu hết đã đủ lượng công nhân cần thiết, ít có nhu cầu tuyển mới thêm lao động. Ảnh T.T
Các nhà máy, xí nghiệp ở Gia Lai hầu hết đã đủ lượng công nhân cần thiết, ít có nhu cầu tuyển mới thêm lao động. Ảnh T.T
Các nhà máy, xí nghiệp ở Gia Lai hầu hết đã đủ lượng công nhân cần thiết, ít có nhu cầu tuyển mới thêm lao động. Ảnh T.T
Lên top