Nhiều công chức, viên chức ở Bình Định bị kỷ luật

Nhiều công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm 2018.
Nhiều công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm 2018.
Nhiều công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm 2018.
Lên top