Nhiều chuyến bay tại vực Nam Trung Bộ bị hủy bỏ do bão số 6

Bão số 6 làm nhiều chuyến bay vực Nam Trung Bộ phải hủy bỏ.
Bão số 6 làm nhiều chuyến bay vực Nam Trung Bộ phải hủy bỏ.
Bão số 6 làm nhiều chuyến bay vực Nam Trung Bộ phải hủy bỏ.
Lên top