Nhiều chuyến bay có số khách thấp, thậm chí không có khách

Sau 5 ngày thí điểm, chỉ có 49% số chuyến bay được thực hiện. Ảnh VNA
Sau 5 ngày thí điểm, chỉ có 49% số chuyến bay được thực hiện. Ảnh VNA
Sau 5 ngày thí điểm, chỉ có 49% số chuyến bay được thực hiện. Ảnh VNA
Lên top