Nhiều chủ tịch, phó chủ tịch huyện cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp

Nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị cấp sổ đỏ trái luật. Ảnh CTV
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị cấp sổ đỏ trái luật. Ảnh CTV
Nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị cấp sổ đỏ trái luật. Ảnh CTV
Lên top