Nhiều cây gỗ quý trong khu rừng đặc dụng bị đốn hạ

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh lập biên bản tại khu vực gỗ bị chặt hạ trái phép trong Khu Rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc. Ảnh: Anh Tú
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh lập biên bản tại khu vực gỗ bị chặt hạ trái phép trong Khu Rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc. Ảnh: Anh Tú
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh lập biên bản tại khu vực gỗ bị chặt hạ trái phép trong Khu Rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc. Ảnh: Anh Tú
Lên top