Nhiều cảng bến hết thời hạn tại Quảng Ninh vẫn còn tồn lượng than lớn

Khu vực làng Khánh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long có nhiều cảng, bến liên quan đến kinh doanh, chế biến than. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực làng Khánh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long có nhiều cảng, bến liên quan đến kinh doanh, chế biến than. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực làng Khánh, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long có nhiều cảng, bến liên quan đến kinh doanh, chế biến than. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top