Nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam nghỉ việc: Cần tăng đãi ngộ

Lực lượng kiểm lâm BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trong một lần tuần tra.
Lực lượng kiểm lâm BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trong một lần tuần tra.
Lực lượng kiểm lâm BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trong một lần tuần tra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top