Nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gần 27.000 học sinh nghỉ học

Học sinh Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) học trực tiếp tại trường thời điểm tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt vào giữa tháng 9.2021. Ảnh: TT.
Học sinh Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) học trực tiếp tại trường thời điểm tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt vào giữa tháng 9.2021. Ảnh: TT.
Học sinh Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) học trực tiếp tại trường thời điểm tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt vào giữa tháng 9.2021. Ảnh: TT.
Lên top