Nhiều bệnh viện nguy cơ đóng cửa vì bị giảm trừ tiền tạm ứng khám chữa bệnh

Việc BHXH tỉnh Hà Tĩnh giảm trừ tiền tạm ứng BHYT quý 3.2021 khiến hàng loạt cơ sở y tế Hà Tĩnh lâm cảnh khó khăn, nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Việc BHXH tỉnh Hà Tĩnh giảm trừ tiền tạm ứng BHYT quý 3.2021 khiến hàng loạt cơ sở y tế Hà Tĩnh lâm cảnh khó khăn, nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Việc BHXH tỉnh Hà Tĩnh giảm trừ tiền tạm ứng BHYT quý 3.2021 khiến hàng loạt cơ sở y tế Hà Tĩnh lâm cảnh khó khăn, nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top