Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều bất thường trong tuyển dụng công chức ở huyện M’Đrắk

Ông Nguyễn Văn Hợi và nhiều cán bộ xã ở huyện M’Đrắk dù chưa có thông báo nhưng đã bị cắt toàn bộ các chế độ. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Văn Hợi và nhiều cán bộ xã ở huyện M’Đrắk dù chưa có thông báo nhưng đã bị cắt toàn bộ các chế độ. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Văn Hợi và nhiều cán bộ xã ở huyện M’Đrắk dù chưa có thông báo nhưng đã bị cắt toàn bộ các chế độ. Ảnh: HL
Lên top