Nhiệt độ xuống thấp xuất hiện sương muối, băng giá ở Sơn La

Xuất hiện sương muối, băng giá ở Sơn La. Ảnh: H.A
Xuất hiện sương muối, băng giá ở Sơn La. Ảnh: H.A
Xuất hiện sương muối, băng giá ở Sơn La. Ảnh: H.A
Lên top