Nhiệt độ xuống thấp, học sinh nghỉ học, sinh hoạt đảo lộn

Hôm nay Hà Nội rét dưới 10 độ C, học sinh tiểu học và mần non nghỉ học. Ảnh: Zing
Hôm nay Hà Nội rét dưới 10 độ C, học sinh tiểu học và mần non nghỉ học. Ảnh: Zing