Nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn giảm còn 11,6 độ C

Khu du lịch Mẫu Sơn lại chìm trong giá lạnh và mưa gió.
Khu du lịch Mẫu Sơn lại chìm trong giá lạnh và mưa gió.
Khu du lịch Mẫu Sơn lại chìm trong giá lạnh và mưa gió.
Lên top