Nhiệt độ giảm sâu, Mẫu Sơn xuất hiện băng giá

Băng giá xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc.(Ảnh: Hoàng Lăng Huy)
Băng giá xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc.(Ảnh: Hoàng Lăng Huy)
Băng giá xuất hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc.(Ảnh: Hoàng Lăng Huy)
Lên top