Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Nhích từng mét, “nghẹt thở” đi chơi công viên ngày nghỉ lễ