Nhích từng mét, “nghẹt thở” đi chơi công viên ngày nghỉ lễ