Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhếch nhác trên di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan

Rác ngập tràn khu di tích Hải Vân Quan
Rác ngập tràn khu di tích Hải Vân Quan