Nhếch nhác tại di tích quốc gia Hải Vân Quan: Tiến hành kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động

Di tích Hải Vân Quan đang chưa được quan tâm đúng mực.
Di tích Hải Vân Quan đang chưa được quan tâm đúng mực.
Di tích Hải Vân Quan đang chưa được quan tâm đúng mực.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM