Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

Dự án Quảng trường và tượng vua Mai Hắc Đế sau 4 năm thi công vẫn còn dang dở, nhếch nhác vì thiếu vốn. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án Quảng trường và tượng vua Mai Hắc Đế sau 4 năm thi công vẫn còn dang dở, nhếch nhác vì thiếu vốn. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án Quảng trường và tượng vua Mai Hắc Đế sau 4 năm thi công vẫn còn dang dở, nhếch nhác vì thiếu vốn. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top