Nhảy lầu bệnh viện, một người đàn ông tử vong

Khoa Ngoại tổng hợp - nơi nạn nhân tự vẫn. Ảnh: ST
Khoa Ngoại tổng hợp - nơi nạn nhân tự vẫn. Ảnh: ST
Khoa Ngoại tổng hợp - nơi nạn nhân tự vẫn. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top