Nhậu xong đăng facebook, bị xử phạt vì tụ tập ăn uống đông người

Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống tại nhà hàng lẩu nướng 88, huyện Đầm Hà. Ảnh được đăng lên mạng xã hội sau đó được gỡ xuống.
Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống tại nhà hàng lẩu nướng 88, huyện Đầm Hà. Ảnh được đăng lên mạng xã hội sau đó được gỡ xuống.
Nhóm thanh niên tụ tập ăn uống tại nhà hàng lẩu nướng 88, huyện Đầm Hà. Ảnh được đăng lên mạng xã hội sau đó được gỡ xuống.
Lên top