Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 6 trả lại người bị mất

Trao trả tài sản lại cho người bị mất tại Công an xã Tam Giang. Ảnh: Chí Đại
Trao trả tài sản lại cho người bị mất tại Công an xã Tam Giang. Ảnh: Chí Đại
Trao trả tài sản lại cho người bị mất tại Công an xã Tam Giang. Ảnh: Chí Đại
Lên top