Nhặt được tài sản giá trị, đại uý công an tìm trả lại người đánh rơi

Đại uý Đỗ Thành Việt bàn giao lại túi xách cùng toàn bộ tài sản trong đó cho bà Phạm Thị Nguyệt tại trụ sở công an xã Khánh Thịnh. Ảnh: Đinh Hảo
Đại uý Đỗ Thành Việt bàn giao lại túi xách cùng toàn bộ tài sản trong đó cho bà Phạm Thị Nguyệt tại trụ sở công an xã Khánh Thịnh. Ảnh: Đinh Hảo
Đại uý Đỗ Thành Việt bàn giao lại túi xách cùng toàn bộ tài sản trong đó cho bà Phạm Thị Nguyệt tại trụ sở công an xã Khánh Thịnh. Ảnh: Đinh Hảo
Lên top