Nhặt được hơn 18 triệu đồng, học sinh lớp 6 trả lại người đánh rơi

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương trao giấy khen cho em Duy. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương trao giấy khen cho em Duy. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương trao giấy khen cho em Duy. Ảnh: TT
Lên top