Nhật Bản viện trợ 83.000 USD nâng cấp Làng trẻ em Birla Hà Nội

Đại sứ Umeda Kunio (ngoài cùng phải) và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Diệp (ngoài cùng trái) trao đổi văn kiện ký kết với sự chứng kiến của Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro (thứ hai từ phải) và Phó Giám đốc Đặng Văn Bất (thứ hai từ trái). Ảnh: P.V
Đại sứ Umeda Kunio (ngoài cùng phải) và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Diệp (ngoài cùng trái) trao đổi văn kiện ký kết với sự chứng kiến của Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro (thứ hai từ phải) và Phó Giám đốc Đặng Văn Bất (thứ hai từ trái). Ảnh: P.V
Đại sứ Umeda Kunio (ngoài cùng phải) và Giám đốc Làng trẻ em Birla Chu Đình Diệp (ngoài cùng trái) trao đổi văn kiện ký kết với sự chứng kiến của Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro (thứ hai từ phải) và Phó Giám đốc Đặng Văn Bất (thứ hai từ trái). Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM