Nhật Bản hỗ trợ Đà Nẵng 11 tỉ đồng khảo sát cảng Liên Chiểu

Nhật Bản hỗ trợ Đà Nẵng 11 tỉ đồng khảo sát cảng Liên Chiểu. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhật Bản hỗ trợ Đà Nẵng 11 tỉ đồng khảo sát cảng Liên Chiểu. Ảnh: Thuỳ Trang
Nhật Bản hỗ trợ Đà Nẵng 11 tỉ đồng khảo sát cảng Liên Chiểu. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top