Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế 42 tỉ đồng chống COVID-19

JICA Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế (ảnh) chống dịch COVID-19. Ảnh: JICA
JICA Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế (ảnh) chống dịch COVID-19. Ảnh: JICA
JICA Nhật Bản hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế (ảnh) chống dịch COVID-19. Ảnh: JICA
Lên top