Nhật Bản đề xuất khảo sát sân bay Long Thành giai đoạn 2

Nhật Bản đề xuất khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành. Ảnh minh họa GT
Nhật Bản đề xuất khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành. Ảnh minh họa GT
Nhật Bản đề xuất khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành. Ảnh minh họa GT
Lên top