Nhập viện nghi sốt xuất huyết, chưa được 1 ngày bệnh nhân đã tử vong

Tuyên truyền diệt loăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: HN.
Tuyên truyền diệt loăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: HN.
Tuyên truyền diệt loăng quăng phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: HN.
Lên top