“Nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của tôi”

Tân binh Trần Văn Bắc động viên người vợ trẻ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh PV
Tân binh Trần Văn Bắc động viên người vợ trẻ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh PV
Tân binh Trần Văn Bắc động viên người vợ trẻ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh PV
Lên top