Quảng Ninh:

Nhân viên y tế vào tận mỏ, từng cơ quan xét nghiệm dịch vụ COVID-19

Các nhân viên y tế đến tận cơ sở để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân mỏ. Ảnh: CTV
Các nhân viên y tế đến tận cơ sở để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân mỏ. Ảnh: CTV
Các nhân viên y tế đến tận cơ sở để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân mỏ. Ảnh: CTV
Lên top