Nhân viên y tế, sinh viên Y khoa Đà Nẵng chốt 24/24 ở cổng bệnh viện

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho tất cả những người vào bệnh viện
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho tất cả những người vào bệnh viện
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho tất cả những người vào bệnh viện
Lên top