Đà Nẵng siết chặt phòng dịch COVID-19:

Nhân viên y tế ăn Tết tại chỗ, áp dụng xử phạt nặng người vi phạm

Nhân viên Y tế Đà Nẵng “ăn Tết tại chỗ” để sẵn sàng phòng dịch. Ảnh: TT
Nhân viên Y tế Đà Nẵng “ăn Tết tại chỗ” để sẵn sàng phòng dịch. Ảnh: TT
Nhân viên Y tế Đà Nẵng “ăn Tết tại chỗ” để sẵn sàng phòng dịch. Ảnh: TT
Lên top