Nhân viên trung tâm y tế ở Quảng Trị mắc COVID-19: Xác định được nguồn lây

Một điểm bị phong tỏa vì liên quan đến bệnh nhân B.Đ.C là nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Một điểm bị phong tỏa vì liên quan đến bệnh nhân B.Đ.C là nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Một điểm bị phong tỏa vì liên quan đến bệnh nhân B.Đ.C là nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top