Nhân viên quy tắc đô thị Đà Nẵng xử lý cứng nhắc với nhóm sinh viên chơi nhạc đường phố?

Hình ảnh đội quy tắc đô thị phường An Hải Tây tịch thu dụng cụ của nhóm sinh viên mặc lời góp ý của người dân
Hình ảnh đội quy tắc đô thị phường An Hải Tây tịch thu dụng cụ của nhóm sinh viên mặc lời góp ý của người dân
Hình ảnh đội quy tắc đô thị phường An Hải Tây tịch thu dụng cụ của nhóm sinh viên mặc lời góp ý của người dân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM