Nhân viên phục vụ chạy tàu bị cấm giải trí bằng smartphone

Hiện trường vụ tai nạn tàu SE19 ở Thanh Hóa.
Hiện trường vụ tai nạn tàu SE19 ở Thanh Hóa.