Nhân viên điện lực nhảy từ lầu 10 Bệnh viện Chợ Rẫy xuống đất tử vong