Nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh nhập viện cấp cứu

Nhân viên và bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh, gây thương tích. Ảnh: Đức Trọng
Nhân viên và bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh, gây thương tích. Ảnh: Đức Trọng
Nhân viên và bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh, gây thương tích. Ảnh: Đức Trọng
Lên top