Nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc

Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: ANH THƯ
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: ANH THƯ
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: ANH THƯ
Lên top