Nhân tài mòn mỏi chờ vào biên chế

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - nhân tài thu hút của Nghệ An 9 năm chưa được vào biên chế. Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - nhân tài thu hút của Nghệ An 9 năm chưa được vào biên chế. Ảnh: PV
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - nhân tài thu hút của Nghệ An 9 năm chưa được vào biên chế. Ảnh: PV
Lên top